Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60144817511870075661641000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
605255246592514970946336583462794849603848955375
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
433339837274562841524280458339805224561547956372
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
320524313181227033702460276828012870354942713178
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000001822591
 1. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 35232
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 31838
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10713
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 7377
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7033
 6. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3880
 7. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3770
 8. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2496
 9. Dokumenty
  Wyświetleń: 2409
 10. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2391
 11. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 2301
 12. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 2234
 13. Archiwa
  Wyświetleń: 2218
 14. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2216
 15. Statut organizacyjny jednostki
  Wyświetleń: 2196
 16. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2185
 17. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2161
 18. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 2144
 19. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2138
 20. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 2119
 21. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2118
 22. Zadania PCPR
  Wyświetleń: 2117
 23. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2115
 24. Pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej
  Wyświetleń: 2111
 25. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2078
 26. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 2070
 27. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2063
 28. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2055
 29. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na BIP
  Wyświetleń: 2052
 30. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 2050
 31. Karty usług
  Wyświetleń: 1976
 32. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1959
 33. Programy i strategie
  Wyświetleń: 1927
 34. Zasięg działania
  Wyświetleń: 1893
 35. Nabór na inspektora ds. obsługi finansowej
  Wyświetleń: 1442
 36. Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla min. 10 dzieci z pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Krapkowickiego
  Wyświetleń: 1419
 37. Zarządzenia Dyrektora w 2016 r.
  Wyświetleń: 1387
 38. Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1379
 39. Zarządzenia Dyrektora w 2015 r.
  Wyświetleń: 1347
 40. Świadczenia z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1297
 41. Udzielenie pomocy reedukacyjnej min. 5 dzieci z pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1291
 42. Zarządzenia Dyrektora w 2017 r.
  Wyświetleń: 1269
 43. Przeprowadzenie 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób, w tym około 40 osób dorosłych (rodziców zastępczych) i 60 dzieci (dzieci z pieczy zastępczej i dzieci własne rodziców zastępczych), w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej"
  Wyświetleń: 1268
 44. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 1262
 45. Informacja zmieniająca zaproszenie do składania oferty dotyczącej zamówienia na sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób…
  Wyświetleń: 1222
 46. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 1216
 47. Pomoc na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 1215
 48. Świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1186
 49. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Wyświetleń: 1168
 50. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 1111
 51. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka
  Wyświetleń: 1090
 52. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1082
 53. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1065
 54. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1057
 55. Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika
  Wyświetleń: 1035
 56. Usamodzielnienia
  Wyświetleń: 1025
 57. Ponowne ogłoszenie o sprzedaży agregatu
  Wyświetleń: 1016
 58. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
  Wyświetleń: 986
 59. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 977
 60. Pozostałe świadczenia
  Wyświetleń: 974
 61. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 971
 62. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka
  Wyświetleń: 953
 63. Pomoc na zagospodarowanie
  Wyświetleń: 950
 64. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej
  Wyświetleń: 948
 65. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 947
 66. Pomoc na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 943
 67. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 925
 68. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
  Wyświetleń: 908
 69. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla 102 osób, w tym około 40 osób dorosłych i 60 dzieci oraz 2 opiekunów, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 902
 70. Starosta Krapkowicki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępcz
  Wyświetleń: 818
 71. Klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 503
 72. Zarządzenia Dyrektora w 2019 r.
  Wyświetleń: 431
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 66 015
fax: 77 44 67 119
e-mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl
strona www: pcpr.powiatkrapkowicki.pl