Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
605255246592514970946336583462794849603848952054
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
433339837274562841524280458339805224561547956372
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
320524313181227033702460276828012870354942713178
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000001822591
 1. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 29072
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27323
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8609
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 5689
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5335
 6. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3546
 7. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3104
 8. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2178
 9. Dokumenty
  Wyświetleń: 2103
 10. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2036
 11. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 2008
 12. Archiwa
  Wyświetleń: 1915
 13. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 1914
 14. Statut organizacyjny jednostki
  Wyświetleń: 1883
 15. Zarządzenia
  Wyświetleń: 1880
 16. Zadania PCPR
  Wyświetleń: 1850
 17. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 1839
 18. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 1830
 19. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1828
 20. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1823
 21. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1822
 22. Pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej
  Wyświetleń: 1822
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1816
 24. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1780
 25. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1770
 26. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 1759
 27. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1755
 28. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1752
 29. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na BIP
  Wyświetleń: 1746
 30. Karty usług
  Wyświetleń: 1706
 31. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1693
 32. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1685
 33. Programy i strategie
  Wyświetleń: 1655
 34. Zasięg działania
  Wyświetleń: 1607
 35. Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla min. 10 dzieci z pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Krapkowickiego
  Wyświetleń: 1211
 36. Nabór na inspektora ds. obsługi finansowej
  Wyświetleń: 1193
 37. Zarządzenia Dyrektora w 2016 r.
  Wyświetleń: 1187
 38. Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1179
 39. Świadczenia z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1120
 40. Zarządzenia Dyrektora w 2015 r.
  Wyświetleń: 1117
 41. Udzielenie pomocy reedukacyjnej min. 5 dzieci z pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1092
 42. Przeprowadzenie 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób, w tym około 40 osób dorosłych (rodziców zastępczych) i 60 dzieci (dzieci z pieczy zastępczej i dzieci własne rodziców zastępczych), w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej"
  Wyświetleń: 1090
 43. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 1075
 44. Zarządzenia Dyrektora w 2017 r.
  Wyświetleń: 1046
 45. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 1040
 46. Pomoc na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 1024
 47. Informacja zmieniająca zaproszenie do składania oferty dotyczącej zamówienia na sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób…
  Wyświetleń: 1018
 48. Świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1007
 49. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Wyświetleń: 1000
 50. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 953
 51. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka
  Wyświetleń: 910
 52. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej
  Wyświetleń: 904
 53. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 893
 54. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 890
 55. Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika
  Wyświetleń: 879
 56. Usamodzielnienia
  Wyświetleń: 867
 57. Ponowne ogłoszenie o sprzedaży agregatu
  Wyświetleń: 857
 58. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
  Wyświetleń: 845
 59. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 818
 60. Pozostałe świadczenia
  Wyświetleń: 816
 61. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 815
 62. Pomoc na zagospodarowanie
  Wyświetleń: 804
 63. Pomoc na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 802
 64. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka
  Wyświetleń: 802
 65. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 790
 66. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 789
 67. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej
  Wyświetleń: 787
 68. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
  Wyświetleń: 766
 69. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla 102 osób, w tym około 40 osób dorosłych i 60 dzieci oraz 2 opiekunów, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 733
 70. Starosta Krapkowicki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępcz
  Wyświetleń: 599
 71. Klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 189
 72. Zarządzenia Dyrektora w 2019 r.
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
  odwiedzin: 2178
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 66 015
fax: 77 44 67 119
e-mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl
strona www: pcpr.powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×