Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
601439110000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
605255246592514970946336583462794849603848955375
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
433339837274562841524280458339805224561547956372
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
320524313181227033702460276828012870354942713178
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000001822591
 1. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 32077
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 28967
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 9445
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 6419
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 6063
 6. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3691
 7. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3284
 8. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2305
 9. Dokumenty
  Wyświetleń: 2236
 10. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2196
 11. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 2134
 12. Kierownik jednostki
  Wyświetleń: 2052
 13. Archiwa
  Wyświetleń: 2049
 14. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2022
 15. Statut organizacyjny jednostki
  Wyświetleń: 2006
 16. Zadania PCPR
  Wyświetleń: 1968
 17. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 1967
 18. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 1964
 19. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1950
 20. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1947
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1943
 22. Pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej
  Wyświetleń: 1942
 23. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1940
 24. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1905
 25. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1893
 26. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1885
 27. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 1883
 28. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1878
 29. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na BIP
  Wyświetleń: 1871
 30. Karty usług
  Wyświetleń: 1824
 31. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1809
 32. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1808
 33. Programy i strategie
  Wyświetleń: 1774
 34. Zasięg działania
  Wyświetleń: 1721
 35. Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla min. 10 dzieci z pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Krapkowickiego
  Wyświetleń: 1294
 36. Nabór na inspektora ds. obsługi finansowej
  Wyświetleń: 1293
 37. Zarządzenia Dyrektora w 2016 r.
  Wyświetleń: 1270
 38. Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1255
 39. Zarządzenia Dyrektora w 2015 r.
  Wyświetleń: 1203
 40. Świadczenia z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1184
 41. Udzielenie pomocy reedukacyjnej min. 5 dzieci z pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 1164
 42. Przeprowadzenie 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób, w tym około 40 osób dorosłych (rodziców zastępczych) i 60 dzieci (dzieci z pieczy zastępczej i dzieci własne rodziców zastępczych), w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej"
  Wyświetleń: 1162
 43. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 1150
 44. Zarządzenia Dyrektora w 2017 r.
  Wyświetleń: 1137
 45. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 1108
 46. Informacja zmieniająca zaproszenie do składania oferty dotyczącej zamówienia na sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla ok. 100 osób…
  Wyświetleń: 1096
 47. Pomoc na kontynuowanie nauki
  Wyświetleń: 1088
 48. Świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1081
 49. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Wyświetleń: 1066
 50. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 1005
 51. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka
  Wyświetleń: 975
 52. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej
  Wyświetleń: 974
 53. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 954
 54. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 952
 55. Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika
  Wyświetleń: 935
 56. Usamodzielnienia
  Wyświetleń: 926
 57. Ponowne ogłoszenie o sprzedaży agregatu
  Wyświetleń: 913
 58. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
  Wyświetleń: 904
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 875
 60. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 873
 61. Pozostałe świadczenia
  Wyświetleń: 873
 62. Pomoc na zagospodarowanie
  Wyświetleń: 858
 63. Pomoc na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 857
 64. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka
  Wyświetleń: 855
 65. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 848
 66. Utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej
  Wyświetleń: 843
 67. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 841
 68. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
  Wyświetleń: 815
 69. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż usługi tj. noclegów wraz z wyżywieniem w czasie trwania 2 dniowych warsztatów wyjazdowych dla 102 osób, w tym około 40 osób dorosłych i 60 dzieci oraz 2 opiekunów, w ramach realizacji projektu „W rodzinie lepiej”
  Wyświetleń: 797
 70. Starosta Krapkowicki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krapkowickim na lata 2018-2020”. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępcz
  Wyświetleń: 673
 71. Klauzula informacyjna RODO
  Wyświetleń: 294
 72. Zarządzenia Dyrektora w 2019 r.
  Wyświetleń: 78
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
  odwiedzin: 2305
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 66 015
fax: 77 44 67 119
e-mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl
strona www: pcpr.powiatkrapkowicki.pl